Usługi specjalne

W oparciu o kompetencje naszego zespołu proponujemy również realizację zleceń
o nietypowym charakterze. Posiadamy doświadczenie m.in.: w przygotowywaniu imprez dla
klientów indywidualnych czy również wsparciu restauratorów w podnoszeniu kompetencji
ich zespołów kucharzy oraz komponowaniu i zmianie menu restauracji.facebook